Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0979798486
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Châu
Họ và tên Nguyễn Thị Châu
Ngày tháng năm sinh 28/08/1963
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu Trưởng
Trình độ ĐHSP
Địa chỉ Xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại 0984052452
Email truongmamnoncamphuc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách