Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON CẨM XUYÊN

Địa chỉ: Trường MN Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Người phát ngôn: Bà – Nguyễn Thị Châu – Chức vụ: Hiệu Trưởng

Email: truongmamnoncamphuc@gmail.com